Het SibKit-keurmerk is een keurmerk dat staat voor een lage inteeltcoëfficiënt van minder dan 2,5% over tien generaties van een siberisch kitten in Pawpeds. Fokkers mogen met dit keurmerk laten zien dat hun gefokte nest aan deze strenge maar terechte inteeltnorm voldoet. Op deze manier houden we het ras gezond.

Om het ras gezond te houden gaat het niet alleen om weinig verwantschap tussen de ouderdieren zelf (inteelt), maar ook binnen de (toekomstige) fokgenenpool. Fokken met weinig inteelt kan alleen als er keuze is uit fokdieren die niet of nauwelijks verwant zijn aan elkaar. Hiervoor is een grote fokgenenpool nodig met diversiteit in bloedlijnen. Om die reden fokken we ook met zeldzamere en nieuwe bloedlijnen en niet alleen met bloedlijnen die goed op een kattenshow presteren. 

Als de genenpool eenmaal verarmd is doordat slechts met een bepaald aantal bloedlijnen is gefokt, is het haast onmogelijk om nog tot een lage inteeltcoëfficiënt te komen. Praktijk is dat de inteeltcoëfficiënt binnen alles rassen op de lange termijn alleen maar stijgt, tenzij er grootschalig nieuw bloed wordt toegevoegd. Met dit programma willen we zo een situatie voorkomen. 

Meer lezen over de zin en onzin van inteelt kan hier!